Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (2024)

Auto-Tune er et tonehøydekorreksjonsverktøy som lar deg forbedre intonasjonen til stemmen din eller andre instrumenter. Programvaren har gjort det mulig for musikere å lage profesjonelle vokalopptak uten å måtte bruke år på å lære å synge som en ekspert. Enten du ønsker å jevne ut vokalen din eller bare vil legge til unike effekter til opptakene dine, lar Auto-Tune deg opptre på høyeste nivå og lage noen spennende prosjekter.

I denne guiden pakker vi ut alt du trenger å vite om Antares Auto-Tune, inkludert et dypdykk i programvarens historie, kjente artister som bruker den og en diskusjon om fordeler og ulemper.

 • |Hva er Auto-Tune og hvordan fungerer det?
 • |Historien om auto-tune og dens bruk i populærmusikk
 • |«T-Pain-effekten»
 • |Slik bruker du automatisk tuning i din egen musikk
 • |Fordeler og ulemper med automatisk tuning
 • |Kjente sanger som bruker auto-tune
 • |Konklusjon

Uten videre, la oss dykke inn!

Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (1)

|Hva er Auto-Tune og hvordan fungerer det?

Auto-Tune er et av de mest brukte digitale lydbehandlingsverktøyene i moderne musikkproduksjon. Det er en tonehøydekorreksjonsprogramvare som brukes til å automatisk korrigere tonehøydefeil i innspilte eller liveopptredener. Auto-Tune kan brukes til å forbedre tonehøyden på et opptak subtilt, eller den kan brukes til å lage dramatiske, utenomjordiske effekter. De siste årene har Auto-Tune blitt stadig mer populært innen rap-, hiphop- og R&B-musikk, der den brukes til å lage en "robotisk" eller "løsrevet" vokallyd. Enten du elsker det eller hater det, er det ingen tvil om at Auto-Tune har endret lyden til musikk.

Auto-Tune fungerer ved å analysere tonehøyden til hver tone i et opptak og deretter korrigere den til nærmeste halvtone, eller halvtrinn. Den bruker en kompleks algoritme for å analysere bølgeformen til en tone og sammenligne den med en database med kjente tonehøydeverdier. Hvis en tone er off-key, vil Auto-Tune automatisk justere den til riktig tonehøyde. Auto-Tune er i stand til å gjøre de nødvendige justeringene for å få deg til å høres perfekt inn.

Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (2)

|Historien om auto-tune og dens bruk i populærmusikk

Før Antares ga et annet selskap kalt Eventide ut en tonehøydekorreksjonsenhet kalt H910 Harmonizer. H910 ble utgitt på 1980-tallet og var den første digitale tonehøydekorreksjonsenheten i verden og ble veldig populær blant musikere. Imidlertid var H910 veldig dyr og ofte upålitelig. I 1997 ga et selskap kalt Antares ut Auto-Tune som var et betydelig rimeligere og mer avansert verktøy for tonehøydekorreksjon.

Auto-Tune ble raskt (og forblir) bransjestandarden for tonehøydekorreksjon, og dens karakteristiske "robotiske" lyd har blitt synonymt med moderne musikk. Den første store bruken av Auto-Tune var på Chers sang «Believe» fra 1998. Sangen ble sett på som banebrytende på den tiden fordi ingen noen gang hadde gjort noe lignende før. Etter det begynte mange artister å bruke Auto-Tune i sangene sine. Teknologien bak Believe har blitt stadig mer populær i musikkbransjen, for å skape unike vokaleffekter og for å korrigere feil i tonehøyde.

I populærmusikk brukes Auto-Tune ofte til å korrigere off-key sang og for å forbedre tonehøyden til vokalmelodier. Den kan også brukes til å lage unike vokaleffekter. Når den brukes sparsomt, kan Auto-Tune bidra til å legge til dybde og tekstur til en sangers stemme. Når den brukes overdrevent, kan den imidlertid gi en sangstemme en kunstig og robotisk kvalitet. Mens noen musikkpurister fordømmer bruken av Auto-Tune, er det ingen tvil om at det har blitt et viktig verktøy for mange toppartister.

Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (3)

|«T-Pain-effekten»

"T-Pain Effect" refererer til en spesiell måte hiphop-artisten T-Pain bruker Auto-Tune på vokalen sin. Effekten gir vokalen blokkerte og robotiske egenskaper som gjør at vokalen låter langt fra naturlig. T-Pain populariserte denne effekten etter å ha inkorporert den i mange av sine tidlige singler som "I'm Sprung" og "Bartender."

Effekten kan oppnås ved å sette omstillingshastigheten til 100 %. I hovedsak betyr dette at det ikke er noen fleksibilitet i vokalinnstillingen og sikrer at vokalen forblir i den angitte tonearten 100 % av tiden. Siden T-Pains debutalbum fra 2005 har Auto-Tune bidratt til å bringe en mengde nye stemmer inn i hiphop-musikkens rike. "T-Pain Effect" har inspirert hiphop-artister som Travis Scott, Will.I.Am og Kanye West til å bruke Auto-Tune på en veldig lik måte.

Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (4)

|Hvordan bruke Auto-Tune riktig

Auto-Tune er et kraftig verktøy som kan brukes til å produsere fantastiske lydopptak. Men hvis det ikke brukes riktig, kan det resultere i noe ikke så behagelig lyd. Her er noen tips om hvordan du best kan bruke Auto-Tune i dine egne musikkproduksjoner:

1. Skaff deg en DAW –Å bruke Auto-Tune med en DAW (Digital Audio Workstation) er den beste måten å bruke programvaren på. Auto-Tune kan integreres sømløst med populære DAW-er som Ableton Live eller Logic Pro som effektiviserer opptak og redigering ved hjelp av Auto-Tune.

2. Kjenn nøkkelen du jobber med –Å kjenne nøkkelen til opptaket ditt er avgjørende siden det avgjør hvilke noter Auto-Tune vil stille inn opptakene dine til.

3. Vet når du skal bruke den– Det er viktig å identifisere kontekstene der bruk av Auto-Tune er hensiktsmessig. Sjangere som klassisk musikk eller screamo metal er kanskje ikke de mest passende sjangrene å bruke Auto-Tune. Auto-Tune er mest brukt i mer moderne populære sjangre som R&B, Rap, EDM etc.

4. Bruk den med måte– Ved å bruke Auto-Tune sparsomt på vokalen din sikrer du at de fortsatt høres ekte og profesjonelle ut. Den beste måten å gjøre dette på er ved å kontrollere nivået av tonehøydekorreksjon som skjer gjennom hver tone.

5. Eksperiment– I tillegg til å bruke Auto-Tune for tonehøydekorreksjon og vokaleffekter, kan du prøve ut plugin-modulen på andre instrumenter. Auto-Tune kan være en fin måte å eksperimentere med nye lyder og ideer på, så ikke vær redd for å leke med det og se hva du kan finne på.

Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (5)

|Fordeler og ulemper med automatisk tuning

Mens Auto-Tune kan brukes til å korrigere tonehøydeproblemer og produsere en polert lyd, hevder noen purister at det ødelegger den naturlige flyten til en forestilling og skaper en kunstig klingende tone. Nedenfor er noen av fordelene og ulempene ved å bruke Auto-Tune i dine egne produksjoner:

Fordeler:

  • Den kan brukes til å fikse feil i et vokalopptak, slik at en sang høres mer polert ut totalt sett.
  • Auto-Tune kan brukes som en effekt for å lage noen originale og unike lyder.
  • Vibrato kan legges til vokalopptredener ved hjelp av Auto-Tune.
  • Det kan hjelpe musikere å holde seg i harmoni med instrumentet sitt hvis de har problemer med å gjøre det naturlig.

Ulemper:

  • Det kan fjerne den naturlige flyten til en sang og få opptak til å høres robotiske eller falske ut.
  • Priset til $399, kan Auto-Tune være et kostbart verktøy for produsenter på et budsjett.
  • Det kan kreve mye øvelse for å få mest mulig ut av programvaren.

Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (6)

|Kjente sanger som bruker auto-tune

Inntil for noen tiår siden var det ingen måte å justere tonehøyden på vokal i etterproduksjon. Siden programvaren ble utgitt i 1997, har Auto-Tune blitt en av de mest brukte effektene i popmusikk og har blitt brukt i utallige sanger. Her er noen av de mest kjente sangene som bruker Auto-Tune:

 • T-Pains "Buy U A Drank"
 • Kanye Wests "Love Lockdown"
 • Daft Punks «One More Time»
 • The Black Eyed Peas sin "Boom Boom Pow"
 • Ke$has "TiK ToK"
 • Travis Scotts "gåsehud"
 • Eiffel 65s "I'm Blue"
 • Chers "Believe"

Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (7)

|Konklusjon

Auto-Tune er et ekstremt nyttig verktøy for både amatører og profesjonelle musikere. Det er en fin måte å finjustere vokalen din og sørge for at du slår de riktige tonene hver gang. Med riktig mengde øvelse kan du bruke Auto-Tune for å få vokalen til å høres fantastisk ut. Enten du ønsker å eksperimentere med Auto-Tune eller bare ønsker å forbedre sangferdighetene dine naturlig, er det mange ressurser der ute for å hjelpe deg. Hvis du ønsker å lære mer om Auto-Tune eller kjøpe det selv,Klikk her.

Relaterte innlegg:
Hva er falsett i sang?
Hva er The Forbidden Riff?
10 tips for å lage din første hitlåt

Vil du vite mer?

Her på Live Aspects har vi dusinvis av nyttige leksjoner og opplæringsprogrammer laget for å forbedre musikkproduksjonsferdighetene dine og bidra til å fremskynde læringsprosessen. Du kan få tilgang til vårt enorme utvalg av musikkteoritimer og produksjonstips og triksher.

Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (8)

Benjamin Jones

Hei, jeg heter Ben. Jeg bor i Melbourne, Australia og jeg er grunnleggeren av Live Aspects. Jeg er en DJ og produsent med en bachelorgrad i lydproduksjon. Jeg har vært avhengig av de siste elleve årene. musikkproduksjon og oppdage de ekstraordinære måtene produsenter rundt om i verden lager musikken sin på. Målet mitt er å gi ivrige produsenter verktøyene og informasjonen de trenger for å lage fantastisk musikk og oppleve spenningen ved musikkproduksjon.

Auto-tune | Hva det er og hvordan du bruker det (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5863

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.