Musikalske verdensrekorder og funfacts (2024)

Verdens lengste sang :
Den lengste registrerte kommersielt innspilte sang er ifølge Guinness Rekordbok en låt på 20 minutter og 23 sekunder som heter "2112" fra spillet Guitar Hero - Warriors of Rock. Men det er andre innspillinger på gang av en helt annen lengde. Lagingen av det som skal bli verdens lengste sang pågår faktisk akkurat nå. Innspillingen startet ved midnatt den 31. desember 1999, og skal fortsette å spilles inn fram til samme dato i år 2099. Verket er komponert av Jem Finer fra The Pouges, og prosjektet kalles Longplayer. Ved hjelp av stående bjeller som både kan spilles av mennesker og maskiner, og en algoritne, skal innspillingen altså vare i 1000 år før verket etter planen skal startes på nytt. Og det er mulig å følge det hele via internettstream - selv om vi vel neppe får oppleve avslu*tningen noen av oss.

Verdens korteste sang :
Når det gjelder verdens korteste sang så skal det være en sang som heter "You Suffer» av det britiske grindcore-bandet Napalm Death. Den er nøyaktig 1,316 sekunder lang og består av den nesten uhørbare teksten «You suffer, but why?». Sangen, som står som rekordholder i Guinness rekordbok, ble spilt inn i 1986 og ble utgitt på albumet Scum i 1987. Napalm Death spiller også sangen regelmessig på konsertene sine.

Verdens lengste konsert :
Den lengste avslu*ttete konserten som er registrert skal ha blitt framført i Paris i 2009 av elektroartisten Chilly Gonzales. Han spilte piano i 27 timer i ett strekk. Det som skal bli verdens lengste konsert startet i 2001 og skal vare i 639 år framover. Den foregår i St. Burchard-kirken i Tyskland, og foregår på et kirkeorgel. Kirkeorgelet det framføres på er helautomatisert og verket som spilles, komponert av komponisten John Cage heter "As Slow as Possible", og hastigheten på verket er satt til så lav at man periodevis kan høre på konserten og måtte vente månedsvis før man skifter tone eller akkord. Konsertens endedato er 5. september år 2640.

Verdens lengste nasjonalsang :
Det kan godt hende du synes den norske nasjonalsangen er lang. Men den er langt fra verdens lengste med sine 8 vers. Verdens lengste nasjonalsang er den greske. Den har 158 vers.

Verdens lengste sangtittel :
Den lengste sangtittelen i verden står visstnok den svenske 90-talls gruppen Red Nex bak. Og tittelen? "The Sad But True Story Of Ray Mingus, The Lumberjack Of Bulk Rock City, And His Never Slacking Stribe In Exploiting The So Far Undiscovered Areas Of The Intention To Bodily Intercourse From The Opposite Species Of His Kind, During Intake Of All The Mental Condition That Could Be Derived From Fermentation". . .

Verdens korteste singelutgivelse :
Det som skal være verdens korteste singelutgivelse kom i 1989. Gruppen Electro Hippies sto bak utvigelsen av låten "Mega-Armageddon Death Part 3", som er rundt ett skund lang. Da singelen kom ut hadde hver side av platen en rille i ytterkanten som inneholdt musikken, mens resten av overflaten er dekket av etset skrift og tegneserier.

Verdens mestselgende album og digitale sanger :
Selv om det er vanskelig å få registrert dette med 100 % nøyaktighet, regnes Michael Jacksons album "Thriller" fra 1982 som det albumet som har solgt mest i verdenshistorien. Til nå har det globale salger oversteget 110 millioner eksemplarer. Vi tar med en digital rekord i denne sammenheng. Rihanna skal være den artisten som så langt har solgt flest digitale kopier av låtene sine med 47,57 millioner solgte spor på nett. Når det gjelde salgstrofeer - Platina er det gjeveste salgstrofèet for artister, og det skal være Elvis Presley som har flest av de med totalt 70 av de gjennom sin karriere. Den låten som for øvrig har rekorden for å være den mest "likes" på YouTube er en rekord satt i moderne tid. Sen koreanske rapperen PSY har for lengst passert 2 millioner "likes" med sin "Gangnam Style"

Mest spilt på radio gjennom tidene :
Den mest spilte låten på radio i historien skal angivelig være Rightous Brothers med "You've lost that lovin feelin'". Shakira skal for øvrig inneha rekorden for å være den låten som har blitt mest spilt på radio i verden innenfor en uke. Da låten ble sluppet ble den spilt over 9.000 ganger på en uke på monitorerte radiostasjoner. Låten er "Hips don't lie"

Mest spilt på offentlig plass :
Den kommersielle sangen som regnes for å være den som har blitt spilt mest på offentlige plasser siden dette har blitt registrert er Procol Harums udødelige "Whiter Shade of Pale".

Det skal her også nevnes at det som skal være verdens mest spilte låtstrofer på offentlig plass er en låt du hører på Nokia-telefoner over hele verden. Den kjente ringetonen til det finske mobilselskapet er en del av en låt som heter "Gran Vals", laget av den spanske komponisten Francisco Tärrega i 1902. Sangstrofen høres hver dag 1,8 milliarder ganger, eller om lag 20.000 ganger per sekund over hele verden.

Flest låter mixet sammen av en DJ på en time :
En DJ-rekord nå. DJ Blackley skal inneha rekorden for flest låter mixet sammen i ett sett. Foran publikum i en nettoverføring mixet han sammen 170 forskjellige låter på et timeslangt dj-sett.

Verdens mest bråkete band :
Lydnivået på en vanlig rockekonsert ligger omtrent på 110 decibel. Lydrekorden er det imidlertid The Who som har. På en konsert spilte de skremmende 126 decibel. Dette er omtrent like høyt som lyden et fly som tar av lager. Bandet Man-O-War hevder imidlertid å ha spilt 129,5 decibel på en konsert, og at rekorden deres ikke er registrert fordi man er redd for at noen skal bli oppmuntret til å slå den av helsemessige årsaker.

Det tas forbehold om opplysninger som evt. kan være mangelfulle og evt. endringer som kan komme i opplysningene og rekordene fortløpende.

Musikalske verdensrekorder og funfacts (2024)

FAQs

What are 5 interesting facts about musicians? ›

9 Interesting Facts About Famous Musicians That You Didn't Know
 • Mozart sold more CDs than Beyonce in 2016. ...
 • “Rap God” by Eminem, the song with a world record. ...
 • The biggest ever free concert, courtesy of Rod Stewart. ...
 • Prince played 27 instruments in his debut album. ...
 • Only Metallica has played in all of the 7 continents.
Mar 16, 2024

What are 10 facts about music? ›

10 Amazing Facts about Music and Musicians That You'll Love
 • Plants can grow faster if music is playing. ...
 • The oldest known musical instrument is 50,000 years old. ...
 • A Canadian astronaut released an album of songs all recorded in space. ...
 • The Beatles didn't know how to read or write sheet music.

What are 10 surprising facts? ›

101 of the best random fun facts
 • A cloud weighs around a million tonnes. ...
 • Giraffes are 30 times more likely to get hit by lightning than people. ...
 • Identical twins don't have the same fingerprints. ...
 • Earth's rotation is changing speed. ...
 • Your brain is constantly eating itself.

What are four facts about music? ›

Music Facts to Blow Your Mind!
 • #1 Loud music causes you to drink more in less time. ...
 • #2 Music is physically good for your heart. ...
 • #3 None of The Beatles could read or write music. ...
 • #4 The song with the longest title has 29 words. ...
 • #5 The Simpsons song, “Do the Bartman” was written by Michael Jackson.

What are the 7 psychological facts about music? ›

 • Music Can Improve Cognitive Performance. Eternity in an Instant / Getty Images. ...
 • Music Can Reduce Stress. Klaus Vedfelt / Getty Images. ...
 • Music Can Help You Eat Less. ...
 • Music Can Improve Your Memory. ...
 • Music Can Help Manage Pain. ...
 • Music May Help You Sleep Better. ...
 • Music Can Improve Motivation. ...
 • Music Can Improve Mood.
Apr 24, 2024

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 5563

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.