Musikalske verdensrekorder og funfacts (2023)

Verdens lengste sang :
Den lengste registrerte kommersielt innspilte sang er ifølge Guinness Rekordbok en låt på 20 minutter og 23 sekunder som heter "2112" fra spillet Guitar Hero - Warriors of Rock. Men det er andre innspillinger på gang av en helt annen lengde. Lagingen av det som skal bli verdens lengste sang pågår faktisk akkurat nå. Innspillingen startet ved midnatt den 31. desember 1999, og skal fortsette å spilles inn fram til samme dato i år 2099. Verket er komponert av Jem Finer fra The Pouges, og prosjektet kalles Longplayer. Ved hjelp av stående bjeller som både kan spilles av mennesker og maskiner, og en algoritne, skal innspillingen altså vare i 1000 år før verket etter planen skal startes på nytt. Og det er mulig å følge det hele via internettstream - selv om vi vel neppe får oppleve avslutningen noen av oss.

Verdens korteste sang :
Når det gjelder verdens korteste sang så skal det være en sang som heter "You Suffer» av det britiske grindcore-bandet Napalm Death. Den er nøyaktig 1,316 sekunder lang og består av den nesten uhørbare teksten «You suffer, but why?». Sangen, som står som rekordholder i Guinness rekordbok, ble spilt inn i 1986 og ble utgitt på albumet Scum i 1987. Napalm Death spiller også sangen regelmessig på konsertene sine.

Verdens lengste konsert :
Den lengste avsluttete konserten som er registrert skal ha blitt framført i Paris i 2009 av elektroartisten Chilly Gonzales. Han spilte piano i 27 timer i ett strekk. Det som skal bli verdens lengste konsert startet i 2001 og skal vare i 639 år framover. Den foregår i St. Burchard-kirken i Tyskland, og foregår på et kirkeorgel. Kirkeorgelet det framføres på er helautomatisert og verket som spilles, komponert av komponisten John Cage heter "As Slow as Possible", og hastigheten på verket er satt til så lav at man periodevis kan høre på konserten og måtte vente månedsvis før man skifter tone eller akkord. Konsertens endedato er 5. september år 2640.

Verdens lengste nasjonalsang :
Det kan godt hende du synes den norske nasjonalsangen er lang. Men den er langt fra verdens lengste med sine 8 vers. Verdens lengste nasjonalsang er den greske. Den har 158 vers.

Verdens lengste sangtittel :
Den lengste sangtittelen i verden står visstnok den svenske 90-talls gruppen Red Nex bak. Og tittelen? "The Sad But True Story Of Ray Mingus, The Lumberjack Of Bulk Rock City, And His Never Slacking Stribe In Exploiting The So Far Undiscovered Areas Of The Intention To Bodily Intercourse From The Opposite Species Of His Kind, During Intake Of All The Mental Condition That Could Be Derived From Fermentation". . .

Verdens korteste singelutgivelse :
Det som skal være verdens korteste singelutgivelse kom i 1989. Gruppen Electro Hippies sto bak utvigelsen av låten "Mega-Armageddon Death Part 3", som er rundt ett skund lang. Da singelen kom ut hadde hver side av platen en rille i ytterkanten som inneholdt musikken, mens resten av overflaten er dekket av etset skrift og tegneserier.

Verdens mestselgende album og digitale sanger :
Selv om det er vanskelig å få registrert dette med 100 % nøyaktighet, regnes Michael Jacksons album "Thriller" fra 1982 som det albumet som har solgt mest i verdenshistorien. Til nå har det globale salger oversteget 110 millioner eksemplarer. Vi tar med en digital rekord i denne sammenheng. Rihanna skal være den artisten som så langt har solgt flest digitale kopier av låtene sine med 47,57 millioner solgte spor på nett. Når det gjelde salgstrofeer - Platina er det gjeveste salgstrofèet for artister, og det skal være Elvis Presley som har flest av de med totalt 70 av de gjennom sin karriere. Den låten som for øvrig har rekorden for å være den mest "likes" på YouTube er en rekord satt i moderne tid. Sen koreanske rapperen PSY har for lengst passert 2 millioner "likes" med sin "Gangnam Style"

Mest spilt på radio gjennom tidene :
Den mest spilte låten på radio i historien skal angivelig være Rightous Brothers med "You've lost that lovin feelin'". Shakira skal for øvrig inneha rekorden for å være den låten som har blitt mest spilt på radio i verden innenfor en uke. Da låten ble sluppet ble den spilt over 9.000 ganger på en uke på monitorerte radiostasjoner. Låten er "Hips don't lie"

Mest spilt på offentlig plass :
Den kommersielle sangen som regnes for å være den som har blitt spilt mest på offentlige plasser siden dette har blitt registrert er Procol Harums udødelige "Whiter Shade of Pale".

Det skal her også nevnes at det som skal være verdens mest spilte låtstrofer på offentlig plass er en låt du hører på Nokia-telefoner over hele verden. Den kjente ringetonen til det finske mobilselskapet er en del av en låt som heter "Gran Vals", laget av den spanske komponisten Francisco Tärrega i 1902. Sangstrofen høres hver dag 1,8 milliarder ganger, eller om lag 20.000 ganger per sekund over hele verden.

Flest låter mixet sammen av en DJ på en time :
En DJ-rekord nå. DJ Blackley skal inneha rekorden for flest låter mixet sammen i ett sett. Foran publikum i en nettoverføring mixet han sammen 170 forskjellige låter på et timeslangt dj-sett.

Verdens mest bråkete band :
Lydnivået på en vanlig rockekonsert ligger omtrent på 110 decibel. Lydrekorden er det imidlertid The Who som har. På en konsert spilte de skremmende 126 decibel. Dette er omtrent like høyt som lyden et fly som tar av lager. Bandet Man-O-War hevder imidlertid å ha spilt 129,5 decibel på en konsert, og at rekorden deres ikke er registrert fordi man er redd for at noen skal bli oppmuntret til å slå den av helsemessige årsaker.

Det tas forbehold om opplysninger som evt. kan være mangelfulle og evt. endringer som kan komme i opplysningene og rekordene fortløpende.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 24/12/2023

Views: 6174

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.