Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (2024)

Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (1)

 • Report this article

Sherida van IJsselmuide Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (2)

Sherida van IJsselmuide

Editor at LinkedIn News

Published Jun 20, 2024

+ Follow

De motivatiebrieven en cv'svan de beoogde ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet zijn openbaar gemaakt. Vanaf donderdag solliciteren zij op de functies tijdens gesprekken, zogenaamde hoorzittingen, met de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat dat op deze manier gebeurt. In hun motivatiebrieven blikken de beoogde kandidaten vooruit op de toekomst: wat zijn hun plannen met het nieuwe kabinet en hoe zien hun politieke en persoonlijke doelen eruit? Sollicitatie-expert Aaltje Vincent analyseert de cv's in een bijdrage. Het valt haar op dat de cv's vaak uit een kale opsomming bestaan en dat er maar een enkele keer trots wordt gesproken over de behaalde resultaten, terwijl dat volgens Vincent is waar het in cv's vooral over gaat.

Wat vind jij van de cv's en motivatiebrieven van de beoogde kandidaten? Praat mee onder de bijdrage.

Editors’ Picks

 1. Aaltje Vincent 👁

  Aaltje Vincent 👁 is an Influencer

  Applying for a job is hoping for a better life. I help you apply smartly and successfully. And I help employers better match with applicants. | LinkedIn Top Voice | Coach | Speaker | Trainer | #1📚 bestselling author

  • Report this post

  𝐕𝐨𝐞𝐥 𝐣𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐞𝐫 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en bekijk álle 28 cv’s en sollicitatiebrieven van de beoogde ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet-Schoof. Vanaf vandaag hebben zij gesprekken, zogenaamde hoorzittingen, met de Tweede Kamer. Wat mij op valt aan de cv’s: • de geboortedatum • de burgerlijke staat • soms de helft van een A4 tot wel 3 pagina’s • het vaakst maar een kale opsomming• een enkele keer met trots de behaalde resultaten, zoals bij Mona Keijzer (dat is waar het in cv’s vooral over gaat!)• maar 3 cv’s hebben een persoonlijk profiel. Ik heb 13 van de 28 cv’s in de afbeeldingen bijgevoegd voor je:• Ruben Brekelmans - superkort • Mariëlle Paul & Folkert Idsinga - zie hun profiel• Barry Madlener - zie de hobby• Eelco Heinen - zie ook de burgerlijke staat• Vincent Karremans - ik weet nu dat hij ook mede-oprichter is van Magnet.me • Fleur Agema - met haar boeken • Reinette Klever - de enige met foto• Judith Uitermark - zie de maanden erbij • Zsolt Szabo - zie de 3 pagina’s met 1-frontpagina • Ingrid C. Coenradi - zie de kracht van getallen (een beetje, maar toch…)• Jean Rummenie - zie zijn trouwdatum. 👁️ 👁️ 𝐖𝐚𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐭 𝐣𝐨𝐮 𝐨𝐩, 𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐭 𝐣𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐭? Via deze NOS-link kun jij ze alle 28 bekijken en ook hún sollicitatiebrieven: https://nos.nl/l/2525330 #solliciteren #jobmarketing #candidateexperience #werkgeluk

  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (4)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (5)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (6)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (7)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (8)

   +8

  256

  84 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 2. Danielle de Boer commented on this

  Aaltje Vincent 👁

  Aaltje Vincent 👁 is an Influencer

  Applying for a job is hoping for a better life. I help you apply smartly and successfully. And I help employers better match with applicants. | LinkedIn Top Voice | Coach | Speaker | Trainer | #1📚 bestselling author

  • Report this post

  𝐕𝐨𝐞𝐥 𝐣𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐞𝐫 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en bekijk álle 28 cv’s en sollicitatiebrieven van de beoogde ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet-Schoof. Vanaf vandaag hebben zij gesprekken, zogenaamde hoorzittingen, met de Tweede Kamer. Wat mij op valt aan de cv’s: • de geboortedatum • de burgerlijke staat • soms de helft van een A4 tot wel 3 pagina’s • het vaakst maar een kale opsomming• een enkele keer met trots de behaalde resultaten, zoals bij Mona Keijzer (dat is waar het in cv’s vooral over gaat!)• maar 3 cv’s hebben een persoonlijk profiel. Ik heb 13 van de 28 cv’s in de afbeeldingen bijgevoegd voor je:• Ruben Brekelmans - superkort • Mariëlle Paul & Folkert Idsinga - zie hun profiel• Barry Madlener - zie de hobby• Eelco Heinen - zie ook de burgerlijke staat• Vincent Karremans - ik weet nu dat hij ook mede-oprichter is van Magnet.me • Fleur Agema - met haar boeken • Reinette Klever - de enige met foto• Judith Uitermark - zie de maanden erbij • Zsolt Szabo - zie de 3 pagina’s met 1-frontpagina • Ingrid C. Coenradi - zie de kracht van getallen (een beetje, maar toch…)• Jean Rummenie - zie zijn trouwdatum. 👁️ 👁️ 𝐖𝐚𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐭 𝐣𝐨𝐮 𝐨𝐩, 𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐭 𝐣𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐭? Via deze NOS-link kun jij ze alle 28 bekijken en ook hún sollicitatiebrieven: https://nos.nl/l/2525330 #solliciteren #jobmarketing #candidateexperience #werkgeluk

  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (13)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (14)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (15)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (16)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (17)

   +8

  256

  84 Comments

  Like Comment

  Danielle de Boer

  Coach en trainer: loopbaancoach - mobiliteitsexpert - stress coach - mindfulness

  Interessant, ik voel geen sprankels 💖 als ik ze lees. Maar is dat ook niet precies waar het over gaat. Deze mensen worden aangenomen op basis van hun netwerk (capaciteiten). Sterker, ik twijfel of die cv’s überhaupt zijn gelezen.

  To view or add a comment, sign in

 3. Jules Frenay commented on this

  Aaltje Vincent 👁

  Aaltje Vincent 👁 is an Influencer

  Applying for a job is hoping for a better life. I help you apply smartly and successfully. And I help employers better match with applicants. | LinkedIn Top Voice | Coach | Speaker | Trainer | #1📚 bestselling author

  • Report this post

  𝐕𝐨𝐞𝐥 𝐣𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐞𝐫 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en bekijk álle 28 cv’s en sollicitatiebrieven van de beoogde ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet-Schoof. Vanaf vandaag hebben zij gesprekken, zogenaamde hoorzittingen, met de Tweede Kamer. Wat mij op valt aan de cv’s: • de geboortedatum • de burgerlijke staat • soms de helft van een A4 tot wel 3 pagina’s • het vaakst maar een kale opsomming• een enkele keer met trots de behaalde resultaten, zoals bij Mona Keijzer (dat is waar het in cv’s vooral over gaat!)• maar 3 cv’s hebben een persoonlijk profiel. Ik heb 13 van de 28 cv’s in de afbeeldingen bijgevoegd voor je:• Ruben Brekelmans - superkort • Mariëlle Paul & Folkert Idsinga - zie hun profiel• Barry Madlener - zie de hobby• Eelco Heinen - zie ook de burgerlijke staat• Vincent Karremans - ik weet nu dat hij ook mede-oprichter is van Magnet.me • Fleur Agema - met haar boeken • Reinette Klever - de enige met foto• Judith Uitermark - zie de maanden erbij • Zsolt Szabo - zie de 3 pagina’s met 1-frontpagina • Ingrid C. Coenradi - zie de kracht van getallen (een beetje, maar toch…)• Jean Rummenie - zie zijn trouwdatum. 👁️ 👁️ 𝐖𝐚𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐭 𝐣𝐨𝐮 𝐨𝐩, 𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐭 𝐣𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐭? Via deze NOS-link kun jij ze alle 28 bekijken en ook hún sollicitatiebrieven: https://nos.nl/l/2525330 #solliciteren #jobmarketing #candidateexperience #werkgeluk

  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (23)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (24)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (25)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (26)
  • Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (27)

   +8

  256

  84 Comments

  Like Comment

  Jules Frenay

  🥁 senior HR-adviseur zzp | Loopbaanprofessional | vertrouwen | verbinden | werkgeluk | leiderschap | resultaten 🥁

  Mooie random test zo om es kritisch te kijken naar hoe deze inmiddels ex-kandidaten zich presenteren. Zo snel bekeken zou ik niet snel verleid zijn deze boomers (meesten) uit te nodigen. En die ‘hoorzittingen’ 20 en 21 juni zijn toch een idioot en onnodig (en duur!) toneelstuk. Want de beslissing is al genomen. Valt dan ook niet onder de definitie van ‘hoorzitting’ (van Justis): “Een hoorzitting is geen verhoor. Het doel is om meer informatie te krijgen. Als alle relevante feiten bekend zijn, kan een beslissing worden genomen. Tijdens de hoorzitting zelf wordt géén beslissing genomen”. Als een of meer ministeriële loopbanen al dan niet onverhoopt door een motie van wantrouwen of andere reden worden beëindigd dan kan jij ze op sleeptouw nemen Aaltje Vincent ;)

  To view or add a comment, sign in

Wat opvalt aan cv's van onze ministers | LinkedIn (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 5612

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.